powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


ARGEADZI
królowie Macedonii, Egiptu, Babilonii i Persji

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

Perdikkas I
kr.Macedonii
700-678 p.n.e.

Argajos I
kr.Macedonii
678-640 p.n.e.
Filip I
kr.Macedonii
640-602 p.n.e.
Aeropos I
kr.Macedonii
602-576 p.n.e.
Alketas I
kr.Macedonii
576-547 p.n.e.
Amyntas I
kr.Macedonii
547-498 p.n.e.

Aleksander I
"Filhellenos" ("Miłujący Greków")
(zm.454 p.n.e.)
kr.Macedonii od 498 p.n.e.

Gygaja
Filip
434 p.n.e.

Alketas II
(zm.po 413 p.n.e.)
kr.Macedonii
454-448 p.n.e.
Perdikkas II
(zm.413 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 454 lub 448 p.n.e.
Menelaos
[może jego synem
był
Amyntas II]

Amyntas
Stratonike
(1)
Amyntas II "Mikros"
kr.Macedonii 394-393 p.n.e.
[może syn Menelaosa syna Aleksandra I]
Aleksander
(zm.po 413 p.n.e.)
Agelaos
(zm.po 413 p.n.e.)
Archelaos
(zm.399 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 413 p.n.e.
Aeropos II
kr.Macedonii
397-394 p.n.e.
Arridajos
Balacrus
Filip Ptolemeusz z Aloras
(zm.365 p.n.e.)
regent kr.Macedonii
od 368 p.n.e.
(1 lub 2)
Argajos II
(zm.ok.359 p.n.e.)
kr.Macedonii
393-391 p.n.e.
(1 lub 2)
Pauzaniasz
(zm.ok.359 p.n.e.)
(2)
Orestes
kr.Macedonii
399-397 p.n.e.
Pauzaniasz
(zm.393 p.n.e.)
kr.Macedonii
393 p.n.e.
Amyntas III
(zm.370 p.n.e.)
kr.Macedonii
393 i od 391 p.n.e.
Meleager
(1)
Aleksander II
(zm.368 p.n.e.)
kr.Macedonii 
od 370 p.n.e.
(1)
Perdikkas III
(ok.383-359 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 368 p.n.e.
(1)
Eurynoe
(1)
Filip II
(382-336 p.n.e.)
regent kr.Macedonii 359-357 p.n.e.,
król od 357 p.n.e.
(2)
Menelaos
359 p.n.e.
(2)
Archelaos
359 p.n.e.
(2)
Arridajos
359 p.n.e.
Arsinoe
Amyntas IV
(zm.335 p.n.e.)
kr.Macedonii
359-357 p.n.e.
(2)
Kleopatra
(ok.354-
308 p.n.e.)
(2)
Aleksander III (I) "Wielki"
(356-323 p.n.e.)
kr.Macedonii od 336 p.n.e.,
Egiptu od 332 p.n.e., Babilonii od 331 p.n.e.
i Persji od 330 p.n.e.
(3)
Europa
(zm.336 p.n.e.)
(3)
Keranos
(zm.336 p.n.e.)
(4n)
Filip III
(właściwie Arridajos)
(ok.356-317 p.n.e.)
kr.Macedonii, Egiptu,
Babilonii i Persji
od 323 p.n.e.
(5n)
Cynane
(zm.322 p.n.e.)
(6n)
Tessalonike
(zm.295 p.n.e.)
Eurydyka
(zm.317 p.n.e.)
Aleksander IV (II)
(323-309 p.n.e.)
kr.Macedonii, Egiptu,
Babilonii i Persji
od 323 p.n.e.
(n)
Herakles
(zm.po 323 p.n.e.)

 

  indeks osób

  małżeństwa