powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


ARGEADZI  (TEMENIDZI)
królowie Macedonii, Egiptu, Babilonii i Persji

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

Temenes
mityczny kr.Argos
Karanos
kr.Macedonii
808-778 p.n.e.
Kojnos
kr.Macedonii
778-750 p.n.e.
Tyrimmas
kr.Macedonii
750-700 p.n.e.
Perdikkas I
kr.Macedonii
700-678 p.n.e.

Argajos I
kr.Macedonii
678-640 p.n.e.
Filip I
kr.Macedonii
640-602 p.n.e.
Aeropos I
kr.Macedonii
602-576 p.n.e.
Alketas I
kr.Macedonii
576-547 p.n.e.
Amyntas I
kr.Macedonii
547-498 p.n.e.

Aleksander I
"Filhellenos" ("Miłujący Greków")
(zm.454 p.n.e.)
kr.Macedonii od 498 p.n.e.

Gygaja
Alketas II
(zm.po 413 p.n.e.)
kr.Macedonii
454-448 p.n.e.
Perdikkas II
(zm.413 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 454 lub 448 p.n.e.
Filip
434 p.n.e.

Menelaos


Amyntas
Stratonike
Aleksander
(zm.po 413 p.n.e.)
Agelaos
(zm.po 413 p.n.e.)
Archelaos
(zm.399 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 413 p.n.e.

Aeropos II
kr.Macedonii
397-394 p.n.e.

(1)
Amyntas II "Mikros"
kr.Macedonii
394-393 p.n.e.
Arridajos
Balacrus
(1 lub 2)
Argajos II
(zm.ok.359 p.n.e.)
kr.Macedonii
393-391 p.n.e.
(1 lub 2)
Pauzaniasz
(zm.ok.359 p.n.e.)
(2)
Orestes
kr.Macedonii
399-397 p.n.e.
Pauzaniasz
(zm.393 p.n.e.)
kr.Macedonii
393 p.n.e.
Filip Ptolemeusz z Aloras
(zm.365 p.n.e.)
regent kr.Macedonii
od 368 p.n.e.
Amyntas III
(zm.370 p.n.e.)
kr.Macedonii
393 i od 391 p.n.e.
Meleager
(1)
Aleksander II
(zm.368 p.n.e.)
kr.Macedonii 
od 370 p.n.e.
(1)
Perdikkas III
(ok.383-359 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 368 p.n.e.
(1)
Eurynoe
(1)
Filip II
(382-336 p.n.e.)
regent kr.Macedonii 359-357 p.n.e.,
król od 357 p.n.e.
(2)
Menelaos
359 p.n.e.
(2)
Archelaos
359 p.n.e.
(2)
Arridajos
359 p.n.e.
Arsinoe
Amyntas IV
(zm.335 p.n.e.)
kr.Macedonii
359-357 p.n.e.
(2)
Kleopatra
(ok.354-
308 p.n.e.)
(2)
Aleksander III (I) "Wielki"
(356-323 p.n.e.)
kr.Macedonii od 336 p.n.e.,
Egiptu od 332 p.n.e., Babilonii od 331 p.n.e.
i Persji od 330 p.n.e.
(3)
Europa
(zm.336 p.n.e.)
(3)
Keranos
(zm.336 p.n.e.)
(4n)
Filip III
(właściwie Arridajos)
(ok.356-317 p.n.e.)
kr.Macedonii, Egiptu,
Babilonii i Persji
od 323 p.n.e.
(5n)
Cynane
(zm.322 p.n.e.)
(6n)
Tessalonike
(zm.295 p.n.e.)
Eurydyka
(zm.317 p.n.e.)
Aleksander IV (II)
(323-309 p.n.e.)
kr.Macedonii, Egiptu,
Babilonii i Persji
od 323 p.n.e.
(n)
Herakles
(zm.po 323 p.n.e.)

 

  indeks osób

  małżeństwa