powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


ARTABAZYDZI,  MITRYDATYDZI
władcy Kios, królowie Pontu, Kapadocji i Bosporu 

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

Artabazus
władca Kios
ok.490-450 p.n.e.

ARTABAZYDZI

Otanes
władca Kios
ok.450-420 p.n.e.
Ariobarzanes I
(zm.402 p.n.e.)
władca Kios
od ok.420 p.n.e.
Mitrydates I
(zm.363 p.n.e.)
władca Kios
od 402 p.n.e.
Ariobarzanes II
(zm.337/336 p.n.e.)
władca Kios
od 363 p.n.e.
Mitrydates II
(zm.302 p.n.e.)
władca Kios
od 337/336 p.n.e.

Orontobates
Mitrydates I (III) "Ktistes" ("Założyciel")
(ok.349-266 p.n.e.)
władca Kios od 302 p.n.e.,
kr.Pontu od 281 p.n.e.

MITRYDATYDZI

Ariobarzanes
(zm.ok.258/240 p.n.e.)
kr.Pontu
od 266 p.n.e.
Mitrydates II
(ok.260-ok.220 p.n.e.)
kr.Pontu
od 258/240 p.n.e.
Laodike Mitrydates III
(zm.ok.190 p.n.e.)
kr.Pontu
od ok.220 p.n.e.
Laodike (III)
Farnakes I
(zm.ok.155 p.n.e.)
kr.Pontu
od ok.190 p.n.e.
Mitrydates IV "Filopator", "Filadelf"
("Miłujący Ojca", "Miłujący Siostrę")
(zm.ok.150 p.n.e.)
kr.Pontu od ok.155 p.n.e.
Laodike
Mitrydates V "Euergetes"
("Dobroczyńca")
(zm.120 p.n.e.)
kr.Pontu od ok.150 p.n.e.
Nysa
Laodike Mitrydates VI "Eupator"
("ze Szlachetnego Ojca")
(132-63 p.n.e.)
kr.Pontu od 120 p.n.e.
Mitrydates
"Krestos"
Laodike
(zm.97 p.n.e.)
Roksana Statejra
Mitrydates
(zm.83 p.n.e.)
Machares
(zm.65 p.n.e.)
Farnakes II
(zm.47 p.n.e.)
kr.części Pontu (Bosporu na Krymie)
od 63 p.n.e.
Kleopatra Mitridatis
(zm.63 p.n.e.)
Ariartes IX "Eusebes", "Filopator"
("Dobroczyńca", "Miłujący Ojca")
(zm.86 p.n.e.)
kr.Kapadocji od 100 p.n.e.
Nysa
(zm.63 p.n.e.)
Atena
"Philostorgos"
Dariusz (Dārayawuš)
tytularny kr.Pontu
39-37 p.n.e.
Arsakes
37-36 p.n.e.
Dynamis
(zm.8 p.n.e.)
kr.Bosporu
od 47 p.n.e.
(n)
Skryboniusz
(zm.15 p.n.e.)
kr.Bosporu
od 17 p.n.e.

 

  indeks osób

  małżeństwa