powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


RADZIWIŁŁOWIE,  OSTIKOWIE
schemat drzewa genealogicznego
RADZIWIŁŁOWIE
linia GŁÓWNA

OSTIKOWIE
(†pocz. XVII w.)

linia
z GONIĄDZA
i MEDELI
(†1542)

linia
z NIEŚWIEŻA,
KLECKA
i OŁYKI

linia
z BIRŻ
i DUBINEK
(†1669)

gałąź nieświeska

starsza gałąź
klecka
(†1690)

gałąź
ołycka
(†1656)

odnoga
galicyjska
(†1938)

młodsza gałąź
klecka

gałąź
szydłowiecka

gałąź
berdyczowska

odnoga
z Nieborowa
i Szpanowa
(†1903)

gałąź
"ordynacka"

odnoga
z Połoneczki

odnoga
z Towian
(nie wygaśli)

odnoga
z Balic
(nie wygaśli)

odnoga
z Annopola
(†1883)

odnoga
z Żyrmunów
(†1870)

odnoga
z Nieświeża, Klecka
i Dawidgródka
(nie wygaśli)

odnoga
z Ołyki
i Przygodzic
(nie wygaśli)

odnoga
z Sichowa
(nie wygaśli)

odnoga
z Rytwian
(nie wygaśli)

odnoga
z Zegrza
(nie wygaśli)