powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


ZAMOYSCY
schemat drzewa genealogicznego

ŁAŹNIŃSCY
(z Zamościa)

linia
STARSZA
(ORDYNACKA)
(†1665)
linia
MŁODSZA
gałąź
węgierska
(†1995)
gałąź
z Zamościa,
ordynacka starsza
gałąź
z Zamościa,
ordynacka młodsza
(nie wygaśli)
gałąź
z Jadowa
(†1925)
starsza gałąź
z Kozłówki
(†1923)
gałąź
z Wysocka
(nie wygaśli)
gałąź
z Włodawy,
Różanki
(nie wygaśli)
gałąź
z Podzamcza,
Magnuszewa
(nie wygaśli)
młodsza gałąź
z Kozłówki
(nie wygaśli)