powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


PRZEMYŚLIDZI
linia MORAWSKO-ŚLĄSKA : książęta opawscy, raciborscy, karniowscy, rybniccy i głubczyccy

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa

powiększ => herb książąt OPAWSKICH

Mikołaj I 
(1254/55-1318)
ks.opawski 1269-78, 1281-89 i 1306-08,
pan z Plumlova (pd. Morawy) 1311-18,
marszałek kr.Czech do 1294,
starosta krakowski 1294/95, wielkopolski,
legitymizowany 1260
 

   książęta OPAWSCY, RACIBORSCY

         
Mikołaj II 
(ok.1288-1365)
ks.opawski od 1318,
prudnicki 1318-36 i od 1361,
raciborski od 1337,
kozielski i gliwicki 1336-37
Wacław
(ok.1290-po 1367)
kanonik praski
Jan
(ok.1300-ok.1325)
(1)
Eufemia
(ok.1319-
1356/57)
(1)
Elżbieta (Elka
(ok.1321-po 1386)
Dominikanka
w Raciborzu 1340
(1)
Agnieszka
(ok.1323-po 1404)
Dominikanka
w Raciborzu 1340
(1)
Anna
(ok.1325-1361)
Dominikanka 
w Raciborzu
(1)
Małgorzata
(ok.1330-1363)
(1)
Jan (Hanusz) I
(ok.1332-1380/82)
ks.opawsko-raciborski 1365-77, 
raciborski, karniowski (z Jägerndorf)
i bruntalski (z Freundenthal)
od 1377
(2)
Mikołaj III 
(1343/50-1394)
ks.opawsko-raciborski 1365-77, 
głubczycki (z Leobschütz) 1377-85,
złotogórski (z Zuckmantel)
(3)
Wacław I
(po 1359-1381)
ks.opawsko-raciborski 1365-77,
opawski (z Troppau) od 1377
(3)
Anna
(1361-po 1398)
(3)
Przemysł (Przemko)
(ok.1365-1433)
ks.opawsko-raciborski 1365-77,
opawski (z Troppau) od 1377, 
głubczycki (z Leobschütz)
od 1394

    książęta OPAWSCY

           książęta RACIBORSCY, KARNIOWSCY


powiększ => herb książąt OPAWSKO-
                   RACIBORSKICH


powiększ => herb książąt OPAWSKICH          

Jan II "Żelazny"
(ok.1365-1424)
ks.raciborski od 1380/82,
karniowski 1380/82-85 i od 1411,
bruntalski 1380/82-85 i od 1405/7,
pszczyński od 1387
Mikołaj IV
(ok.1370-1405/07)
ks.bruntalski
od 1385
Małgorzata
(ok.1380-
przed 1407)

książęta GŁUBCZYCCY

(1)
Wacław II
(1395/96-1445/47)
ks.głubczycki i fulnecki (z Fulnek)
ok.1420-45/47, opawski od 1433,
złotogórski od po 1437
(1)
Mikołaj V
(po 1396-1437)
ks.opawski, głubczycki
i złotogórski od 1433
(1 lub 2)
Agnieszka
(przed 1406-
po 1437)
(2)
Wilhelm
(ok.1410-1452)
ks.opawski od 1433,
ziębicki i starosta generalny
Śląska od 1443
(2)
Ernest
(ok.1415-1464)
ks.opawski 1433-56,
ziębicki 1452-56
(2)
Juta (Guta)
(przed 1422-
1445)
(2 lub 3)
Przemysł (Przemko) "Starszy"
(1423/25-1478)
kanonik wrocławski
(2 lub 3)
Katarzyna
(ok.1425-
1475)
(3)
Jadwiga 
(ok.1430-
po 1477)
ksieni Klarysek 
w Strzelinie

(2)
Mikołaj VI

(ok.1409-1452)
ks.raciborski i karniowski 1424-37,
karniowski, rybnicki,
pszczyński i wodzisławski od 1437,
bruntalski 1437-47

(2)
Małgorzata

(po 1410-1459)

(2)
Wacław III

(po 1411-1456)
ks.raciborski i karniowski 1424-37,
raciborski od 1437,
regent w ks.karniowskim, rybnickim, pszczyńskim i wodzisławskim od 1452
Janusz (Hanusz)
(ok.1420-1454)
ks.fulnecki
od 1445/47
Jan III "Pobożny"
(ok.1425-1482/85)
ks.głubczycki od 1445/47,
fulnecki od 1454
Anna
(1430-
przed 1505)
Fryderyk
(ok.1440-przed 1473)
ks.opawski
1452-56
Katarzyna
(ok.1443-1505)
Wacław IV
(ok.1445-1474)
ks.opawski 1452-56,
ścinawski w latach 70-tych XV w.
Anna
(ok.1448-1515)
ksieni Cystersek
w Trzebnicy 1469
Przemysł (Przemko) "Młodszy"
(ok.1450-1493)
kanonik wrocławski,
ołomuniecki i wiedeński,
proboszcz w Mödling
(1)
Jan IV "Starszy"
(1438/42-1483)
ks.karniowski, rybnicki,
pszczyński i wodzisławski 1452-56,
karniowski 1456-74, wodzisławski od 1456,
rybnicki, pszczyński
i żorski od ok.1479
(1)
Wacław V "Prostaczek"
(przed 1450-1478)
ks.karniowski, rybnicki,
pszczyński i wodzisławski 1452-56,
rybnicki, pszczyński
i żorski 1456-74

(1)
Barbara
(przed 1448-
1510/11)

(1 ?)
Mikołaj
(zm.w dzieciń.)
(2 ?)
Małgorzata (Machna)
(po 1451-
1508)
  Katarzyna
(przed 1445-
po 1493)
Helena
(ok.1445-
po 1478)
Anna
(po 1445-
po 1478)
Jan V "Młodszy"
(ok.1446-1493)
ks.raciborski od 1456,
żorski od 1478,
rybnicki od po 1478
Mikołaj VII
(ok.1483-1506)
ks.raciborski
od 1493
Jan VI
(ok.1484-1506)
ks.raciborski od 1493
Walentyn "Garbaty"
(ok.1485- 1521)
ks.raciborski
od 1493
Magdalena

 

  indeks osób

  małżeństwa

  Mikołaj I (zm.1318)   m. 1285 Adelajda (? Justyna) N (zm.1313), ? bratanica Rudolfa I Habsburga kr.Niemiec
  Mikołaj II (zm.1365)
  m. 1) ok.1318 Anna (ok.1296-ok.1340), c.Przemysła ks.raciborskiego
       2) 1342/45 Jadwiga (1329/38-1359), c.Konrada I ks.oleśnickiego
       3) 1359 Juta (Judyta) (ok.1345-po 1377), c.Bolesława I "Pierworodnego"
          
ks.niemodlińskiego   
  Eufemia (zm.1356/57)   m. 1343/45 Siemowit III "Starszy" ks.mazowiecki (1316/25-1381)
  Anna (zm.1361)   m. 1335 Burcharda I burgr.Magdeburga, hr.zu Hardegg
  Małgorzata (zm.1363)   m. 1349/50 Jan Henryk z Luksemburga, hr.Tyrolu i mrgr.Moraw (1322-1375)
  Jan (Hanusz) I (zm.1380/82)   m. 1361 Anna (przed 1350-1405), c.Henryka V "Żelaznego" ks.żagańskiego
       i głogowskiego
  Anna (zm.po 1398)   m. 1379 Piotr ze Šternberka (zm.1397)
  Przemysł (Przemko) (zm.1433)   m. 1) przed 1394 Anna (zm.1404/06), ? c.Lubarta Dymitra ks.łuckiego i włodzimierskiego
       2) po 1404 Katarzyna (przed 1402-1422), c.Bolesława III ks.ziębickiego
       3) 1422/23 Helena ? z Bośni (zm.1433/35)
  Jan II "Żelazny" (zm.1424)   m. ? 1) NN
       2) 1407 Helena (zm.po 1449), c.Korybuta Dymitra Olgierdowicza ks.Nowogrodu 
           Siewierskiego
  Małgorzata (zm.przed 1407)   m. [p. 1406] Bolesław I ks.cieszyński (1370/72-1431)
  Wacław II (zm.1445/47)   m. przed 1422 Elżbieta z Krawarza (Kravař)  (zm.1443/53)
  Agnieszka (zm.po 1437)   m. 1) przed 1424 Jan z Krawarza (Kravař) (przed 1400-1434)
       2) 1434 Jerzy ze
Sternberka (1400/01-1438)
  Wilhelm (zm.1452)   m. przed 1435 Salomea (zm.1489), c.Puty III z Czastalowic 
  Juta (Guta) (zm.1445)   m. przed 1441 Jerzy II hr.z St.Georg i Pösing
  Katarzyna (zm.1475)   m. Jan Jiczinski z Czimburka i Towczowa (zm.1475)  
  Mikołaj VI (zm.1452)   m. 1) Małgorzata z Lgoty
       2) 1451 Barbara z Rokemberga (zm.po 1462) [1o Wilhelm Obulczow mieszczanin
           krakowski;  2o Jerzy Orienth mieszczanin krakowski]
  Małgorzata (zm.1459)   m. 1) 1426/33 Kazimierz I ks.oświęcimski (ok.1396-1433/34)
       2) 1435/36 Siemowit V ks.mazowiecki (ok.1389-1442)
  Wacław III (zm.1456)   m. przed 1445 Małgorzata (zm.1464), c.Wincentego Świdwy z Szamotuł st.ruskiego
       [1ov. 1442 Kazimierz II ks.mazowiecki i bełski (1401/03-1442)]
  Jan III "Pobożny" (zm.1482/85)   m. Katarzyna (zm.ok.1463), ? c.N ks.meklemburskiego
  Anna (zm.przed 1505)   m. 1461 Jan Hase z Hasenburga (zm.1495)
  Katarzyna (zm.1505)   m. 1460/73 Jan II "Szalony" ks.żagański i głogowski (1435-1504)
  Barbara (zm.1510/11)   m. 1477/79 Jan (Janusz) IV ks.oświęcimski, gliwicki i toszecki (1427/29-1495/97)
  Małgorzata (Machna) (zm.1508)   m. 1482/84 Kazimierz II ks.zatorski (ok.1450-1490)
  Katarzyna (zm.po 1493)   m. przed 1461 Włodek z Domaborza (Donaborza), kaszt.nakielski (zm.1467)
  Helena (zm.po 1478)    m. przed 1466 Jan z Ostroroga (zm.1501), woj.poznański
  Jan V "Młodszy" (zm.1493)   m. ok.1478 Magdalena (1463/65-1501), c.Mikołaja I ks.opolskiego
  Mikołaj VII (zm.1506)   m. 1504/06 Anna (zm.1525), c.Zbigniewa z Tęczyna